Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – desembre 2022

 

En el context econòmic actual continua prevalent el gran nivell d’incertesa en relació amb l’economia i els principals elements que han afectat la seva evolució, com poden ser, la guerra a Ucraïna, els problemes logístics i de proveïment, els preus de l’energia i el calibratge de la resposta de política econòmica per a fer front al fort increment del cost de vida i de costos de producció.

En aquest sentit, totes les previsions per a 2023 s’han anat retallant al llarg de l’any, per a acabar en estimacions molt magres respecte a l’inicialment estimat, amb una tendència marcada a la moderació. En aquest sentit, la Comissió preveu un creixement del PIB de 3,3% a la UE i de 3,2% la zona euro per a enguany, i de 0,3% en tots dos casos per a 2023. Particularment, per a l’últim trimestre de l’any anuncia una contracció de -0,5%, i de -0,1% per al primer trimestre de l’any que ve a la UE. Sobre l’evolució dels preus, per exemple, l’FMI preveu un nivell de 8,8% al 2022, per a baixar fins al 6,5% en 2023 i 4,1% al 2024.

X
X