Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – març 2020

Informe de Conjuntura Econòmica – Conclusions:

Conclusions

Foment del Treball alerta que les dades d’empitjorament de l’activitat, especialment de l’ocupació, en un context de possibles escenaris a la baixa derivat de majors riscos i incerteses internacionals, conjuntament amb l’escassa o nul·la capacitat de reacció, per esgotament de la política monetària i fins i tot fiscal, posen l’accent en aprofundir en les reformes estructurals, i en evitar qualsevol mesura que perjudiqui la confiança d’empresaris i consumidors.

La patronal expressa la seva disconformitat davant la possibilitat d’aplicar contrareformes que agreugin el problema de l’ocupació al nostre país, o de nous o majors impostos que puguin aprofundir la tendència de desacceleració del cicle econòmic a Espanya i Catalunya, i més en un context de fort fre a la creació d’ocupació que s’albira per a 2020.

La nostra economia es troba en una situació de clara millora quant als desequilibris macroeconòmics que la caracteritzaven en esclatar la crisi (dèficit exterior, altes taxes d’endeutament privat i morositat). Però encara queden importants desafiaments per afrontar, i no cal perdre de vista que avui l’economia espanyola té un nivell de deute públic molt elevat i un dèficit fiscal que, de no continuar amb la senda de consolidació fiscal, implicarà una seriosa llosa de cara a les reformes que és imprescindible abordar.

Foment també destaca que d’acord amb els objectius d’estabilitat pressupostària establerts pel Govern, s’espera una senda de dèficit públic per als pròxims quatre anys, sense aconseguir l’estabilitat pressupostària en tot l’horitzó de previsió. Això suposarà un alentiment significatiu del procés de consolidació fiscal en un context en el qual la política monetària és expansiva i el nivell de deute públic d’Espanya és molt elevat.

X
X