Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – març 2023

L’economia mostra una desacceleració, especialment a nivell internacional i, també, per al conjunt de l’economia espanyola i catalana, encara que menor de la prevista, perquè en els mesos anteriors les estimacions apuntaven a un menor creixement i fins i tot a un possible decreixement. Aquesta desacceleració es dona en el consum i també de la inversió, amb una menor taxa de creixement en l’ocupació.

Els organismes internacionals quantifiquen un creixement global del 3,4% en el 2022 i un creixement una mica més moderat en el 2023, del 2,9% i mantenen aquesta mateixa senda de cara al 2024, d’un creixement del 3,0%. No estem davant una fase recessiva del cicle, sinó davant un creixement relativament més moderat, però sostingut en el temps. La inflació continuarà sent, almenys durant el 2023, un dels problemes que encara perduri en aquest any, atès que ja comença a notar-se els efectes a la política monetària restrictiva i, per tant, en la desacceleració encara moderada de la disminució del ritme de creixement dels preus. S’estima que molt probablement ja per a 2024 la taxa d’inflació se situa amb valors pròxims al 2,0%.

X
X