Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – Setembre 2020

Punts claus de l’informe:

  • La prioritat de la política econòmica ha de ser salvar l’ocupació i les empreses per evitar la crisi social
  • La crisi sanitària i econòmica alenteixen la recuperació més del que es preveu.
  • En l’Eurozona el nombre d’aturats en el primer semestre va augmentar en 26.000 persones, la qual cosa implica que l’augment de l’atur a Espanya –amb 197.000- és 7,5 vegades superior al de la regió.
  • Destaca la forta caiguda dels ingressos tributaris fins al 12%, en el segon trimestre de l’any.
  • Es modera el creixement en els sectors econòmics amb una forta interacció social lligada als nou brots epidemiològics de COVID-19, que han endurit les mesures de salut pública.
  • Destaca la solvència del sistema financer espanyol, que a diferència de la crisi del 2008-2013, permet el flux de crèdit i sense ell, el desastre conjuntural hagués estat major.
  • Els efectes econòmics de la crisi estan sent comparativament més notables en l’economia espanyola, en termes de caiguda de PIB i de destrucció d’ocupació.
X
X