Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – setembre 2023

En el segon trimestre de l’any es va observar un comportament del PIB dispar entre les principals economies mundials. Als EUA, es va mantenir un creixement estable, mentre que a la Xina es va moderar substancialment l’activitat. D’altra banda, Alemanya va registrar una variació nul·la del PIB després de la recessió tècnica en els dos trimestres anteriors. L’economia de França va repuntar, i també la del Japó, però es va contreure la d’Itàlia. En conjunt, la taxa de creixement del PIB de la UE va baixar a zero i la de l’eurozona es va mantenir. El Regne Unit pràcticament ha estat estancat des del segon trimestre de 2022.

En el cas d’Espanya es va registrar una desacceleració de l’economia, especialment, del consum privat i les exportacions (en aquest cas pel menor dinamisme de l’economia europea que és el destí principal de les vendes a l’exterior espanyoles i catalanes). Funcas, per exemple, preveu un creixement de l’economia trimestral de l’ordre del 0,2% en la segona part de l’any, però millorant a partir del 2024.

X
X