Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – Desembre 2020

Punts clau de l’Informe:

 

  • És fonamental proporcionar ajudes a les empreses per subsistir i evitar que els riscos d’insolvència es materialitzin.
  • La gestió dels ajuts per part dels governs està sent un element clau perquè l’evolució de l’economia no sigui tan dependent de l’evolució de la pandèmia, i per propiciar una recuperació sòlida.
  • L’FMI ​​preveu un increment de la incidència de la pobresa extrema per primera vegada en dues dècades, així com un augment de la desigualtat en la mesura que la pandèmia ha afectat de forma
    desproporcionada a dones i treballadors de l’economia submergida i amb menors nivells de formació.
  • L’estalvi fiscal d’avui pot constituir un dèficit major matí, per aquest motiu s’ha de valorar que una falta d’ajudes adequades pot no millorar el dèficit, sinó agreujar.
  • La inversió pública ha de ser transformadora i generadora de millores de productivitat, que ajudaran a llarg termini a l’economia davant els reptes mediambientals, socials i de competitivitat.
  • En el 3r trimestre, la producció industrial a Catalunya va millorar un 0,8%, davant el -0,6% del conjunt d’Espanya.
  • L’OCDE projecta una evolució del PIB per a Espanya que implica un creixement de 5% en 2021 i de 4% en 2022.
X
X