Menu

Informe de Conjuntura Econòmica – Setembre 2019

El present informe senyala que l’expectativa de menor creixement i de majors tensions geopolítiques s’ha reflexat en l’evolució borsàtil dels principals índexs en el mes d’agost

En l’escenari internacional augmenten els nivells d’incertesa (política comercial EUA – la Xina, Brexit, Itàlia, Alemanya, emergents) que es traslladen amb una revisió a la baixa de les previsions a nivell global, els tipus sobirans en mínims i una política monetària acomodatícia amb retallada de tipus de referència als EUA derivat d’un gir d’aquesta.

Aquesta accentuació en la desacceleració s’està donant també a la Unió Europea, destacant el seu major efecte en aquest segon trimestre, especialment, a Alemanya i Itàlia, en el primer cas, derivat de les exportacions en major mesura, i en el segon, per raons més internes. Ha de destacar-se, en el cas alemany, les majors incerteses sobre el sector de l’automòbil i les exigències reguladores, d’altra banda, com a factors addicionals.

S’estima que es moderarà el creixement de l’economia espanyola i catalana de cara al segon semestre, després d’un inici d’any millor de l’esperat. La demanda domèstica continuarà sent el factor d’impuls de l’economia, encara que la reducció del ritme de creació d’ocupació també l’afectarà més endavant.  No s’entreveu una crisi pròxima en vista de les últimes dades.

X
X