Menu

INFORMES

Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva- Febrer 2020

El monogràfic de l’informe se centra en l’anàlisi de les principals modificacions introduïdes pel Reial decret- llei 32/2021 , pel qual s’aprova la Reforma Laboral.

Espanya és un dels Estats amb una normativa laboral de les més rígides dels països desenvolupats. La Reforma Laboral de l’any 2012 va introduir una sèrie de mecanismes que flexibilitzaven les Relacions Laborals que va aconseguir la reducció significativa de l’atur i la creació de milions de nous llocs de treball, quan ens trobàvem en una situació crítica derivada de la crisi econòmica i problemes estructurals de la nostra normativa laboral. Ara, s’ha plantejat una Reforma que comporta retrocedir respecte a determinats mecanismes que han esdevingut positius per l’ocupació. D’altra banda, s’incorporen modificacions en figures com el contracte fix-discontinu o la subcontractació que, en els termes previstos en la nova normativa, poden comportar increments de costos per les empreses i sectors que els utilitzen.

Amb relació als ERTO, es tracta d’una figura clau i positiva per a superar situacions empresarials delicades i evitar la destrucció de llocs de treball, encara que és contraproduent la introducció d’una sèrie de restriccions al poder de direcció empresarial i d’intervencionisme de l’Administració Pública que s’incorporen al RDL 32/2021.

En matèria de negociació col·lectiva, d’una banda, la supressió de la prioritat aplicativa del conveni d’empresa respecte a l’àmbit salarial, comportarà que l’aplicació d’aquest mecanisme sigui inoperatiu o ineficaç per nombroses empreses. D’altra banda, el retorn a la ultraactivitat indefinida és especialment perjudicial per a les empreses, atès que una part negociadora podrà mantenir indefinidament condicions laborals i salarials obsoletes, inassumibles o inadaptades a cada conjuntura empresarial, paralitzant part de la negociació col·lectiva i impedint l’actualització dels seus continguts.

No pot obviar-se que el plantejament inicial del Govern i dels sindicats proposava encara més elements retrògrads i perjudicials des de la perspectiva empresarial, però analitzant el resultat final de la Reforma del Govern, s’ha de concloure que es tracta d’una reforma desequilibrada, que suprimeix una sèrie de mecanismes de flexibilitat positius per les empreses, incrementa els costos empresarials, potència l’intervencionisme sindical i on s’ha perdut una oportunitat per a flexibilitzar i modernitzar les nostres relacions laborals.

És moment d’aclarir els aspectes que puguin generar controvèrsia i que les Administracions i els Tribunals els interpretin en un sentit que no perjudiqui les empreses.

VOLS REBRE MÉS INFORMES COM AQUEST?

CONSULTA ELS ÚLTIMS INFORMES

THINK TANK- 3r. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Nota de Economia: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Llibre Verd per a la Reforma Fiscal a Espanya

THINK TANK- 3r. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Nota de Economia: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Llibre Verd per a la Reforma Fiscal a Espanya

X
X