Menu

Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva – Novembre de 2023

El monogràfic d’aquest informe se centra en la Reforma Laboral del 2022 i el seu impacte a Catalunya.

L’inici de l’any 2022 es va veure afectat en l’àmbit laboral per l’entrada en vigor del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball. L’objectiu fonamental de la norma era combatre la temporalitat -o, si més no, camuflar-la estadísticament- i la mesura estrella va ser la supressió del contracte temporal per obra i servei i l’enduriment de condicions per a la formalització d’altres contractes de naturalesa temporal.

L’objectiu del present monogràfic no és fer una anàlisi exhaustiva dels impactes de la mesura al mercat de treball de Catalunya, sinó reflexionar sobre alguns àmbits en què, una vegada transcorreguts prop de dos anys des de la seva entrada en vigor, aquesta reforma laboral ja n’ha materialitzat els efectes.

  • Date 30 de novembre de 2023
  • Tags Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva
X
X