Menu

INFORMES

L’Institut d’Estudis Estratègics de Foment  ha elaborat  l’Informe de Conjuntura: ENTENDRE EL MOMENT. APROFITAR LA RECUPERACIÓ. EVITAR L’EUFÒRIA. Prioritats davant una nova legislatura a Catalunya.

El coincidir les expectatives de sortida de la pandèmia amb la formació d’un nou Govern de la Generalitat ens situa davant una legislatura que serà determinant per a l’esdevenir de Catalunya.
Per això, l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball desitja compartir amb el conjunt de la societat i del món econòmic les seves consideracions i propostes per a aquesta nova etapa.

Descarregar l’Informe

VOLS REBRE MÉS INFORMES COM AQUEST?

CONSULTA ELS ÚLTIMS INFORMES

THINK TANK- 3r. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Nota de Economia: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Llibre Verd per a la Reforma Fiscal a Espanya

THINK TANK- 3r. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Nota de Economia: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Llibre Verd per a la Reforma Fiscal a Espanya

X
X