Menu

INFORMES

L’Institut d’Estudis Estratègics de Foment  ha elaborat  l’Informe de Conjuntura: ENTENDRE EL MOMENT. APROFITAR LA RECUPERACIÓ. EVITAR L’EUFÒRIA. Prioritats davant una nova legislatura a Catalunya.

El coincidir les expectatives de sortida de la pandèmia amb la formació d’un nou Govern de la Generalitat ens situa davant una legislatura que serà determinant per a l’esdevenir de Catalunya.
Per això, l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball desitja compartir amb el conjunt de la societat i del món econòmic les seves consideracions i propostes per a aquesta nova etapa.

Descarregar l’Informe

VOLS REBRE MÉS INFORMES COM AQUEST?

CONSULTA ELS ÚLTIMS INFORMES

Economía: Presupuestos Generales del Estado 2022

Institut d’Estudis Estratègics: 1r. Informe Conjuntura

Cap a la neutralitat climàtica. Compromesos amb un desenvolupament sostenible

Institut d’Estudis Estratègics: Una Estratègia per avaluar les polítiques públiques.

Economía: Presupuestos Generales del Estado 2022

Institut d’Estudis Estratègics: 1r. Informe Conjuntura

Cap a la neutralitat climàtica. Compromesos amb un desenvolupament sostenible

Institut d’Estudis Estratègics: Una Estratègia per avaluar les polítiques públiques.

X
X