Menu

La innovació en el sector productiu

Anàlisis econòmiques

Març de 2019

 

La innovació en el sector productiu

Els canvis tecnològics, l’economia digital, la internet de les coses i la major incorporació de la intel·ligència artificial, els robots i altres mecanismes, són ja rellevants en aquesta denominada Indústria 4.0 del segle XXI, d’igual forma que va ser la màquina de vapor en la Revolució Industrial. La seva introducció en el segle XIX va ser àmpliament contestada des de diverses posicions, però sense ella i les successives millores tecnològiques difícilment, tant i especialment en el segle XX i XXI, s’hauria produït tal millora de l’economia, com mai vista en la història econòmica mundial.

Per aquest motiu s’ha considerat adequat fer una anàlisi de la seva presència, i en aquest sentit, recentment Eurostat ha publicat una sèrie d’estadístiques relacionades amb la utilització de robots industrials i de serveis en els diferents països de la UE per a l’any 2018.

D’aquestes dades es conclou que a la UE un 7% de les empreses, amb almenys 10 treballadors, utilitza robots industrials o de serveis. Espanya es troba en la cota superior, amb un percentatge d’empreses que utilitzen robots industrials o de serveis al voltant de l’11%.

X
X