Menu

Nous enfocaments en gestió de la Seguretat i Salut Laboral

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

Aquesta guia pretén oferir una informació sintètica i senzilla sobre una sèrie de propostes innovadores en seguretat, que s’han formulat en les darreres dècades des del pensament científic, per tractar de donar resposta a determinats desajustos detectats en la pràctica professional de la seguretat.

La publicació apropa als professionals de la seguretat els avenços i nous enfocaments que han sorgit al llarg dels darrers anys en el marc de la ciència de la seguretat i pretén oferir una informació inspiradora que ajudi tots els que s’interessen per una prevenció de qualitat a explorar nous camins alternatius a la seva pràctica professional.

X
X