Menu

Píndoles dels Informes de Conjuntura Econòmica 2013-2019

Píndoles dels Informes de Conjuntura Econòmica 2013-2019

En aquest document s’exposa un conjunt de temes abordats en els successius Informes de Conjuntura, el primer document dels qual es va publicar en 2012. Ja en 2013, es va considerar la necessitat de tractar temes rellevants de la economia més enllà dels relacionats a la conjuntura econòmica que, per la seva rellevància estructural o d’actualitat, resulten d’interès en el món de l’empresa.

També es va entendre que moltes d’aquestes qüestions eren àmplies, però s’han plantejat de manera condensada per proporcionar a l’empresariat i executius de Catalunya una síntesi sobre diferents temes econòmics diferents de l’anàlisi conjuntural.

Es considera que algunes d’aquestes qüestions són encara rellevants o d’interès, per la qual cosa s’ha realitzat el present llibre dinàmic per a les empreses, executius i tercers interessats, que reuneix en un volum únic el contingut de les Píndoles d’Economia dels diferents Informes. A més, s’anirà actualitzant successivament amb els continguts que es desenvolupin en les properes Píndoles.

X
X