Menu

Presupuestos Generales del Estado para 2019

Anàlisis econòmiques

Març de 2019

 

Presupuestos Generales del Estado para 2019

Al Congrés dels Diputats s’han prosperat les esmenes a la totalitat del projecte PGE2019. Aquest és un escenari que incrementa la inestabilitat política, i que ha provocat l’avançament de les eleccions. Malgrat ser un projecte de PGE sobre els quals Foment havia abocat molts matisos i dubtes, especialment per la pujada d’impostos, la patronal catalana en tot moment havia defensat l’oportunitat de poder ser tramitats pel Congrés, cosa que hagués possibilitat un debat i negociació via esmenes al projecte de llei, que feien falta per a dur a terme la seva aprovació. Aquest era un senyal d’estabilitat política i que hagués permès un diàleg més serè i raonat mitjançant la seva tramitació parlamentària, que requeria d’una majoria suficient. La gran perjudicada en tota pròrroga pressupostària són les inversions, i especialment les d’infraestructures, que des de feia molts anys no pujaven, i que en aquest projecte de PGE2019 ho feien un 40%, i que majoritàriament decauran -excepte les que tinguin caire pluriennal- i ho feien, de forma important, també a Catalunya.

La presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019 (PGE2019) requereix una valoració positiva per la normalitat institucional que comporta. Així, destaca en els PGE2019, que es continués amb la política de reducció del dèficit públic, atès que preocupa i ocupa l’adopció de mesures addicionals en l’àmbit fiscal, orientades especialment al món empresarial, que llastra la capacitat competitiva de la nostra economia. D’altra banda, la nova despesa en pensions absorbia el 82% de l’increment de la despesa pública, que augmenta en xifres com fa anys que no es veien. Es valorava, a més, que s’impulsi la despesa en infraestructures –gran castigat de la dècada–, que es projectin inversions a Catalunya superiors al seu pes poblacional que feia anys que tampoc es veien, i que hi hagués una aposta també pel tren convencional, que aglutina la majoria del volum del trànsit ferroviari.

X
X