Menu

Preu del Petroli: Anàlisi dels últims esdeveniments

Anàlisis econòmiques

Gener de 2015

 

Preu del Petroli: Anàlisi dels últims esdeveniments

  • Durant l’últim semestre de 2014 el preu del barril de petroli va baixar fortament, arribant a aconseguir nivells inferiors als 60 $ / barril al mes de desembre. Actualment, el preu del petroli se situa prop dels 50 $ / barril.
  • Aquesta caiguda tan pronunciada obeeix a diversos factors que han alterat el mercat del cru, tant d’oferta com de demanda, amb conseqüències rellevants a nivell macroeconòmic.
  • Segons la dada d’avanç de l’INE, el nivell general de preus hauria baixat un 1,1% en el mes de desembre de 2014, arran de la disminució dels preus dels carburants. A Europa, els preus van baixar -un 0,2% – per primera vegada en cinc anys.
X
X