Menu

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Rethink BCN, des que va iniciar el seu camí el març del 2021 ha publicat 51 punts de vista de diferents autors, en ponències, entrevistes, articles i/o trobades aportats per professionals de diversos sectors que consideren la metròpolis com el lloc per impulsar la recuperació econòmica, l’aposta tecnològica, el creixement econòmic i la millora dels serveis als ciutadans Aquesta suma de coneixements contribueixen a repensar la metròpolis i mostrar que el camí per a la seva visibilitat definitiva serà possible si s’ordena i demostra el seu gran potencial que defineix, ja avui, el futur de tot un sistema de ciutats i que arriba a més de 164 municipis, amb una superfície de 3 234 km 2 i més de 4 6 milions d’habitants.

Les contribucions de molts professionals han servit per subratllar la realitat en la qual avui es defineix el que és metropolità però que també han servit per a imaginar cap a on apunta el seu futur desenvolupament Les seves reflexions permeten observar que qüestions com la mobilitat, la sostenibilitat, la lluita contra la desigualtat, la lluita contra el canvi climàtic, l’habitatge, les infraestructures, la sanitat, l’educació, la cultura, l’esport, el turisme, les infraestructures, la digitalització, l’emprenedoria, la seguretat i el civisme són reptes que no es poden fer front només des de cadascuna de les ciutats individualment sinó que solament es podrà donar resposta ampliant l’actual marc territorial d’acció municipal i desenvolupant al màxim l’àrea metropolitana de Barcelona.

Rethink BCN us ofereix el Document I //“Repensar la metròpoli Fer metròpolis” q amb la pretensió d’ajudar a elaborar un mapa topogràfic/conceptual dels diferents nivells d’actuació que caldria activar per a donar continuïtat i desenvolupament a la realitat metropolitana Per aconseguir establir aquest mapa d’actuacions, que es basa en les propostes, idees i reflexions expressades en les primeres cinquanta col·laboracions que s’han publicat a Rethink BCN, hem tractat de sintetitzar aquestes aportacions.  Es tracta d’aportacions i punts de vista sobre algunes de les actuacions que caldria abordar per a millorar el desenvolupament de la regió metropolitana i fer la visible a la ciutadania.

X
X