Menu

Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (Art. 50) (10 de abril de 2019) – Conclusiones

Documents Brexit

10 d’abril de 2019

 

Situació del Brexit després de la pròrroga de la data de sortida

  1. El Consell Europeu pren nota de la carta de la primera ministra Theresa May de 5 d’abril de 2019 a la qual demanava una nova pròrroga del període indicat en l’article 50, apartat 3, del TUE.
  2. En resposta a aquesta carta, el Consell Europeu aprova una pròrroga per permetre la ratificació de l’Acord de Retirada. Aquesta pròrroga hauria de tenir només la durada necessària, però en cap cas sobrepassar la data del 31 d’octubre de 2019. En el cas que les dues parts ratifiquin l’Acord de Retirada abans d’aquesta data, la retirada es produirà el primer dia del mes següent.
  3. … (obre el document enllaçat)
X
X