Menu

Seguretat vial laboral. Reducció del risc en els desplaçaments d’empresa

Edita: Foment del Treball

Any 2019

Sumari

Els accidents laborals de trànsit a Espanya representen, segons el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, un 12% de l’total d’accidents, però, són el 38% de les morts.

La prevenció dels riscos vials laborals derivats de la mobilitat dels treballadors depèn, en gran mesura, de la planificació i la preparació dels desplaçaments.

L’aplicació informàtica permet gestionar les dades relatives a la flota de vehicles i els conductors de l’empresa i ofereix informació, actualitzada a temps real, amb variables com la meteorologia, el trànsit i les incidències a la via.

Permet a més, la programació periòdica de missatges o consells sobre aspectes relacionats amb la persona, la via i el vehicle que poden ser generadors de risc i les mesures preventives aplicables per minimitzar o eliminar les conseqüències. Les instruccions per a la instal·lació són:

  1. Descarregar el fitxer.
  2. Descomprimir.
  3. A la carpeta descomprimida, executar el fitxer Instalar Seg_vial_v_1_25.exe
  4. Seguir les instruccions que indica la pantalla.
X
X