Menu

Violència ocupacional: diagnòstic de la situació actual i estratègies d’abordatge

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

La violència pot manifestar-se de maneres diferents, per aquest motiu les estratègies per abordar-la també han de ser diverses. Tenint en compte aquesta complexitat, aquesta Guia aborda una part de la violència ocupacional, concretament la que es refereix a les agressions físiques i verbals, tant d’origen intern com extern.

Després d’una primera part de definicions i contextualització, s’exposa la necessitat de saber reconèixer l’agressió per poder notificar-la i investigar-la. Una de les grans mancances a l’hora d’abordar l’agressió verbal és la dificultat d’interpretar-la com a tal. Una recollida correcta de tota la informació rellevant d’un succés violent és fonamental per poder identificar-ne les causes i valorar solucions per evitar que es repeteixi.

En la Guia es proposa la recollida de les dades que es consideren més rellevants d’un succés violent, i s’hi exposen pautes per analitzar els successos violents a partir d’aquesta informació. Per a això, la Guia s’acompanya d’una plantilla en format Excel que pot servir de punt de partida perquè cada organització elabori la seva base de dades de successos violents. L’explotació d’aquesta informació pot ser de gran ajuda per a la selecció de les actuacions més adients.

Finalment, s’han recollit les experiències d’algunes empreses que han volgut compartir-les per col·laborar entre tots a aconseguir entorns laborals més respectuosos.

X
X