Menu

Comptes Anuals 2013

Foment del Treball presenta un resultat equilibrat

Els comptes anuals de Foment del Treball de l’exercici 2013 donen un resultat positiu de 80.500 euros, cosa que representa una reducció respecte de l’any anterior del 56,5%. La diferència en els ingressos correspon a la disminució en un 47,5 % en els convenis atorgats per a l’execució de plans formatius bianuals i per als programes tècnics.

No obstant això, la contenció de despeses en serveis externs i subministraments, i la gestió per rendibilitzar la inversió en el patrimoni immobiliari -el lloguer d’oficines a la seva emblemàtica seu social al centre de la ciutat- representa un estalvi del 7,5%, que equilibra els resultats i aporta estabilitat pressupostària a la institució.

Foment del Treball ha mantingut els ingressos corresponents a quotes percebudes dels seus associats, si bé l’exempció en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a partir de l’any 2013 ha tingut un ajust negatiu de l’IVA de 135.400 euros.

Els ingressos per quotes de socis i gestió de l’edifici arriba als 2.450.000 euros.

Informe de l’Auditor (KPMG)

Foment del Treball
X