Menu

Si és una organització empresarial i vols associar-se a Foment del Treball, és important que tingui en compte:

  • Finalitats compatibles amb les de FOMENT.
  • Independència i autonomia en el seu funcionament.
  • Àmbit organitzatiu definit sectorial o territorialment.
  • Estructura dels òrgans directius i adopció d’acords regulats amb criteris participatius.

Si és una empresa i vol associar-se a Foment com a soci individual ha d’estar abans afiliat a l’organització sectorial corresponent. No cal complir aquest requisit si l’organització sectorial que li correspongui no és soci col·lectiu de Foment o no pertany directament o indirectament a un soci col·lectiu.

Si vol més informació, pot contactar aquí.

X
X