Internacionalització

Internacionalització

Ser capaços d’accedir als mercats exteriors és una oportunitat per a les empreses amb vocació de desenvolupament.

Un dels objectius de Foment del Treball és promocionar i acompanyar l’activitat exportadora de les empreses catalanes, a través de programes d’iniciació per a l’obertura de nous mercats i de missions empresarials, i amb la suma de tots els actors implicats.

Foment és Agent de Suport a la Internacionalització acreditat per ACCIÓ.

Darreres anàlisis

Línies d'acció

  • Promoció de l’activitat exportadora de les empreses catalanes: en clau de noves destinacions per a les que han obert mercat o afavorint la iniciació en el cas d’aquelles empreses que es plantegen la projecció exterior per primera vegada.

  • Organització de missions empresarials per a l’obertura de nous mercats.

  • Seguiment d’activitats, de la normativa europea i dels acords internacionals.

  • Reforç i manteniment de relacions institucionals internacionals, a nivell de delegacions empresarials, autoritats, ambaixades i consolats, així com amb les cambres internacionals de comerç.

  • Especial atenció als reptes en matèria de Logística Internacional.

El Catalan Observatory és un programa establert el 2009 per l’Institut Europeu de la London School of Economics and Political Science arran del creixent interès del Regne Unit per Catalunya. Els seus objectius són la projecció de Catalunya i els seus actors destacats en un context internacional, així com la promoció, la recerca, el debat i la difusió de les principals qüestions que l’afecten.

El Fòrum per al Desenvolupament de les Empreses de les Regions Europees (FODERE) agrupa les patronals de les cinc regions europees més industrialitzades: Catalunya, Baden-Würtemberg, Piamont, Rhône-Alps i Suïssa Romanda.

FODERE va ser creat el 1987 a iniciativa de la Unió Patronal del Rhône-Alpes amb la intenció de reunir les organitzacions empresarials de les cinc regions més dinàmiques i industrialitzades de Europa i més entrellaçades greogràficament. Té com a objectiu prioritari actuar davant les institucions europees i les administracions públiques per promoure accions que afavoreixin el desenvolupament de les empreses.

Actualment, formen part d’aquesta organització, a banda de Foment del Treball Nacional:

  • Confindustria Piemonte
  • Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER-Genève)
  • Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie ev
  • Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbande ev
  • Mouvement des Entreprises de France-MEDEF-Rhône-Alpes.

La presidència de Fodere recau cada any rotatòriament en una de les organitzacions empresarials que la integren. Les sessions plenàries se celebren a la seu de la patronal que té la presidència. Foment del Treball ha presidit Fodere els anys 1990, 1995, 2000, 2005 i 2011.
Contacte: secretaria.general@foment.com (telf: 93 484 12 03)

Properes missions empresarials

Missió Empresarial a Polònia. Del 10 al 15 de desembre de 2017Actividades del año (2017) Foment del TreballCategoría:Missions Empresarials

Et pot interessar:

Actualitat

Activitats

desembre, 2017

Missió Empresarial a Polònia. Del 10 al 15 de desembre de 2017Activitats de l'any (2017) Foment del TreballCategoria:Missions Empresarials

13des9:20- 12:00Activitat finalitzadaJornada. Riscos en el procés d'exportació9:20 - 12:00 Foment del TreballCategoria:Internacional

El nostre equip

David Tornos

Director

Joan Canals

President Comissió Internacionalització

Marta Martí

Presidenta Comissió UE i Programes Europeus

Susana Ramírez

Tècnica

X