Coneixement i Empresa

Coneixement Empresa és un espai per compartir, intercanviar informació, coneixement i experiències en l’àmbit de l’educació, la formació univeristària i la professional. Compta amb un cicle de debats dedicat a l’acostament entre el món empresarial i el sistema educatiu, el qual es dirigeix a Educadors, Directors de Recursos Humans, Administració Pública i Acadèmics. La temàtica de cada jornada ve determinada segons l’actualitat.

Creat el 2017 amb l’objectiu d’esdevenir un espai d’anàlisi de la realitat educativa que més afecta les empreses, on experts en la matèria, professionals i empreses comparteixen la seva visió i coneixement. Les sessions organitzades per Coneixement Empresa promouen l’anàlisi i el debat sobre la realitat del sistema educatiu que més afecta a l’empresa i afavoreix l’intercanvi de bones pràctiques.

Actualitat

Activitats

gener, 2020

No hi ha activitats programades

Últims videos

Últimes presentacions

X