Menu

El “Plan Nacional de recuperación, transformación y resiliencia”

El Pla guiarà l’execució d´aproximadament 69.500 milions d’euros (aproximadament el 50% dels recursos amb els que compta Espanya gràcies a l’instrument Next Generation EU) entre els anys 2021 i 2023, amb l’objectiu d’accelerar la transformació de l’economia mitjançant projectes que s’executaran en aquest mateix termini.

Aquests es canalitzaran a través del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (59.000 milions en transferències) i REACT-EU (12.400 milions). A això cal afegir 79.000 milions dels fons estructurals i de la política agrícola comuna (PAC) previstos per Espanya per al període 2021-27.

Aquestes ajudes permetran sumar anualment 2,5 punts al PIB i crear 800.000 llocs de treball en els pròxims tres anys.

Compleix amb les prioritats del Pla europeu de recuperació: la inversió “verda” representa gairebé el 40% del total i la digitalització quasi el 30%. També aposta clarament per l’educació i la formació (10%), l’R+D+i (7%) i el reforç de la inclusió social i la cohesió en tot el territori.

S’estructura en base a deu polítiques tractores que incideixen directament en aquells sectors productius amb major capacitat de transformació del teixit econòmic i social.

El pla es basa en les següents quatre transformacions:

Transició ecològica

Transformació digital

Igualtat de gènere

Cohesió social i territorial

I S’ESTRUCTURA EN LES SEGÜENTS 10 POLÍTIQUES TRACTORES

1. Agenda urbana i rural, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura (20,7% del total dels recursos)

Consisteix en la millora de l’habitabilitat d’entorns urbans i donar resposta a les necessitats de l’entorn rural, mantenint la població i fomentant l’ocupació.

2. Impuls de les Infraestructures i els ecosistemes resilients (15%)

A través de projectes com el Pla de Conservació i Restauració d’Ecosistemes, o el Pla de Preservació d’Infraestructures Urbanes, Energètiques i de Transport, entre d’altres.

3. Transició energètica justa i inclusiva (9,2%)

Amb l’objectiu de posicionar-nos estratègicament com a líders de la renovació energètica.

4. Promoció d’una Administració per al segle XXI (6,1%)

Per tal que l’Administració pública actuï com a motor dels canvis tecnològics, que també inclourà la Modernització del Sistema de Justícia.

5. Modernització i digitalització de l’ecosistema de les empreses (23,1%)

Per donar suport al teixit empresarial i garantir la competitivitat industrial.

6. Pacte per la ciència i la innovació i el reforç del Sistema Nacional de Salut (6,1%)

7. Educació i el coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats (10,5%)

8. Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació (7,2%)

S’inclouen plans de xoc per a l’economia de les cures de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència o la modernització de les polítiques actives d’ocupació.

9. Desenvolupament de la cultura i l’esport (1,2%)

10. Modernització del sistema fiscal

Incrementant la progressivitat i redistribució dels recursos per a aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

EXECUCIÓ DEL PLA

El Govern ha decidit avançar en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat 27.000 milions d’euros del Pla. Això permetrà posar en funcionament el Pla des del mateix moment en què siguin aprovats els PGE.

Es constituirà una Comissió Interministerial presidida pel president del Govern i es crearà una Unitat de Seguiment del Fons de Recuperació en el gabinet de presidència del Govern.

S’instrumentalitzarà una col·laboració específica amb les CCAA, es reactivarà la conferència sectorial de fons europeus i s’introduirà el Fons de Recuperació en els debats habituals de les pròximes conferències de presidents autonòmics.

S’incentivarà la col·laboració publicoprivada i es facilitarà una interlocució contínua amb les empreses que participen en els projectes.

Es posaran en marxa mecanismes de rendició de comptes periòdics davant el Parlament.

Es posarà en marxa una reforma profunda de les normes i lleis de l’Administració general d’Estat (inclós un Decret llei) per resoldre els colls d’ampolla que alenteixen i entorpeixen la contractació i execució de projectes.

Ja el 2021 l’Estat ha rebut 19.037 milions al que essumaran 18.000 milions més l’any vinent.

Als PGE del 2021 es van incloure partides per a la posada en marxa del Pla i de l’avançament de fons de 9.000 milions d’euros i ja s’ha assignat i acordat la distribució de més de 7.250 milions a les comunitats autònomes entre les diferents conferències sectorials.

Els pressupostos de despeses de l’Estat per al 2022 inclouen la injecció de 27.633 milions d’euros procedents dels fons Next Generation EU. En relació amb les previsions d’inversió, aquestes són algunes de les mesures més rellevants del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència incloses a l’esborrany dels PGE:

  • Incentivar el vehicle elèctric: 445 milions d?euros
  • Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer a un preu assequible: 500 milions
  • Desenvolupament d’energies renovables innovadores: 435 milions d’euros
  • Foment de la feina jove: 255 milions d’euros
  • Impuls de la competitivitat i la sostenibilitat industrial: 2.784,5 milions d’euros
  • Accions de digitalització de les PIMES: 1.626 milions d’euros
  • Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat: 766,7 milions d’euros
  • Desplegament del 5G: 600 milions d’euros

Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE)

Els PERTE són projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d‟arrossegament per al creixement econòmic, l‟ocupació i la competitivitat de l‟economia espanyola, amb un alt component de col·laboració públic privada i transversals a les diferents administracions.

Són una nova figura, amb vocació de permanència, concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en què hi hagi una clara fallada de mercat, externalitats importants o una insuficient iniciativa o capacitat d’inversió per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar els projectes que contribueixin clarament a la transformació de l’economia espanyola.

DESTAQUEM

NEXT GENERATION EU

El pla de recuperació europeu s’organitza entorn tres grans objectius, cadascun d’ells amb un pressupost específic. Les inversions que aspirin a aconseguir finançament d’aquest instrument hauran de complir un seguit de condicions.

Consulta-les

EL “PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA”

El Plan España Puede presentat pel Govern d’Espanya mobilitzarà en els propers 3 anys prop de 69.500 milions d’euros.

Coneix més

CALENDARI

Consulta el calendari estimatiu de l’execució del pla de recuperació europeu

Accedeix-hi

PREGUNTES FREQÜENTS

Recopilatori de les preguntes de major interès, així com les seves respostes, de cara a facilitar l’enteniment dels fons europeus.

Veure més

Tens un projecte que pot optar als fons europeus de recuperació?

Contacta’ns i t’orientarem

X
X