Menu

Next Generation UE

PRESENTACIÓ

La Unió Europea ha engegat el Pla Europeu de Recuperació (Next Generation EU, per la seva denominació en anglès) com un instrument extraordinari per a la recuperació de la Unió Europea dels greus efectes generats per la pandèmia de COVID-19. Aquest Pla està compost per un conjunt d’eines, l’import total del qual ascendeix a 750.000 milions d’euros que la Comissió Europea haurà de captar als mercats financers mitjançant emissions de deute, utilitzant com a garantia el Marc Financer Plurianual (MFP).

L’import total de 750.000 milions d’euros, dels quals Espanya espera rebre aproximadament 140.000 milions segons estimacions del Govern, es distribuirà a través d’ajudes directes i préstecs. El Govern espanyol ha elaborat un Pla nacional de reformes i inversions, denominat “Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia” per un valor total de 69.500 milions d’euros, que va ser aprovat per la Comissió Europea i definitivament per l’ECOFIN el 13 de juliol de 2021.

L’objectiu últim és mobilitzar inversions públiques i privades a escala europea per, per una banda, reparar els danys immediats causats per la crisi sanitària i, de l’altra, fer front als reptes a mitjà i llarg termini que marca l’agenda europea que passen per la descarbonització i digitalització de l’economia.

 Next Generation EU (d’import total de 750.000 milions d’euros) tindrà tres objectius principals:

INSTRUMENTS

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els territoris d’Europa  (REACT-UE)

Programes de desenvolupament rural reforçats

Mecanisme per a una Transició Justa reforçat

IMPORT (en milers de milions d’euros)

672,5

47,5

7,5

10

INSTRUMENTS

Programa InvestEU reforçat

IMPORT (en milers de milions d’euros)

5,6

INSTRUMENTS

Horitzó Europa

RescEU reforçat

IMPORT (en milers de milions d’euros)

5,0

1,9

La inversió de la UE pivotarà al voltant dels següents tres pilars:

 • Objectiu: aconseguir la neutralitat climàtica a Europa l´any 2050
 • Estratègia que pretén transformar la UE en una economia sostenible i climàticament neutra
 • Elements: descarbonització del sistema energètic, us eficient de l´energia i recursos, contaminació 0, economia circular, mobilitat sostenible i intel·ligent
 • Suposarà el 30% de la despesa en tots els programes
 • Objectiu: generar un marc adequat per tal que l’ús de les tecnologies digitals beneficiï a ciutadans i empreses.
 • Garantir l’accés de la tecnologia als ciutadans
 • Dotar les empreses dels mitjans per a la seva creació, desenvolupament e innovació i competència en condicions justes
 • Garantir el control i protecció de dades
 • Iniciatives: Economia europea de les dades / Intel·ligència artificial
 • Objectiu: impulsar la competitivitat industrial de la UE alhora que s’aconsegueixen les ambicions climàtiques i digitals
 • Cadenes de valor estratègiques identificades: ciberseguretat, Internet de les Coses (IoT), Salut intel·ligent, sistemes i tecnologies d´hidrogen, industria amb baixos nivells de CO2, Vehicles connectats i autònoms
 • Els principals sectors relacionats amb aquestes cadenes de valor son: automoció, energia, salut i tecnologia.

Claus per maximitzar l’ús dels fons

Identificació de projectes

Presentació de projectes rentables, innovadors i en línia amb les prioritats europees i recomanacions del Semestre Europeu

Col·laboració Publicoprivada

 • Govern i CCAA han d’estructurar la interlocució amb el sector privat i recopilar projectes atractius.
 • Aquesta col·laboració es essencial perquè la major part del finançament és indirecte i per tal de garantir un arrossegament real a l’economia productiva.

Anticipació i agilitat

 • El 70% dels fons europeus s’adjudicaran entre 2021 i 2022.
 • El període d’execució i consum serà des de 2021-26, més intensament entre 2023-26.

DESTAQUEM

NEXT GENERATION EU

El pla de recuperació europeu s’organitza entorn tres grans objectius, cadascun d’ells amb un pressupost específic. Les inversions que aspirin a aconseguir finançament d’aquest instrument hauran de complir un seguit de condicions.

Consulta-les

EL “PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA”

El Plan España Puede presentat pel Govern d’Espanya mobilitzarà en els propers 3 anys prop de 69.500 milions d’euros.

Coneix més

CALENDARI I EXECUCIÓ

Consulta el calendari estimatiu de l’execució del pla de recuperació europeu

Accedeix-hi

PREGUNTES FREQÜENTS

Recopilatori de les preguntes de major interès, així com les seves respostes, de cara a facilitar l’enteniment dels fons europeus.

Veure més

Tens un projecte que pot optar als fons europeus de recuperació?

X
X