Menu

Com millorar la coordinació entre les empreses i els Serveis de Prevenció Aliens. Obligacions i responsabilitats

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

De vegades la traducció i l’adequació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses esdevé difícil, ja sigui per la complexitat de l’activitat que es duu a terme, per la dificultat que comporta l’entesa de la matèria o per la manca d’informació que permeti una lectura senzilla dels deures d’una empresa en matèria preventiva.

Aquesta guia forma part de la campanya de millora de la coordinació de les empreses amb el servei de prevenció aliè, desenvolupada amb el finançament del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i s’edita amb la finalitat d’optimitzar la utilització de els recursos interns de les petites empreses en la concertació de les activitats preventives amb el Servei de Prevenció Aliè, explicant els passos que s’han de fer per integrar l’activitat preventiva a l’organització de l’empresa i permetent comprendre en profunditat l’extensió dels deures i les obligacions d’ambdues parts.

X
X