Menu

DEMOGRAFIA EMPRESARIAL: LA RELLEVÀNCIA ECONÒMICA DE LES GRANS EMPRESES

Anàlisis econòmiques

Març de 2019

 

Demografia empresarial: la rellevància econòmica de les grans empreses

La classificació empresarial segons la seva grandària, és a dir, en funció del nombre de treballadors, permet distingir entre microempreses (de 0 a 9), petites (10-49), mitjanes empreses (de 50 a 249) i grans empreses (250 o més).

El teixit empresarial català, espanyol i europeu es caracteritza per contenir, en la seva gran majoria, petites i mitjanes empreses. En el cas d’Espanya i Catalunya, el percentatge de les microempreses és relativament elevat. En contrapartida, les grans empreses representen, a Espanya, un 0,1% del total, igual que a França o Itàlia, i a diferència d’Alemanya, per exemple, on les grans empreses són el 0,5% del total.

X
X