Menu

Disseny d’indicadors proactius eficaços

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

L’objectiu dels indicadors, siguin del tipus que siguin, és facilitar que la gestió de les organitzacions sigui eficaç i eficient, garantint així una millora contínua i un seguiment adequat de l’exercici a tots els nivells de l’organització.

El camp de la seguretat i la salut no és aliè a aquesta necessitat, per la qual cosa és clau disposar d’indicadors estratègics que ens permetin prendre decisions adequades abans que es produeixin els danys als treballadors.

Aquest dossier és un resum de les principals conclusions que es van tractar en una sessió de treball realitzada amb el Fòrum professional de PRL de Foment del Treball, on es va reflexionar sobre els indicadors de seguretat i salut que es gestionen dins de les organitzacions i aquells tipus d’índexs que ens permeten continuar millorant.

X
X