Menu

Informe de Conjuntura Econòmica a Catalunya. Març de 2019

Informe de Conjuntura

Març de 2019

La present conjuntura econòmica ve caracteritzada per una moderació del ritme de creixement econòmic mundial, en un context de reducció del comerç global i major incertesa. Així, la Comissió Europea ha rebaixat el pronòstic de creixement del PIB de la zona euro per a 2019 fins al 1,3% -sis dècimes menys que la previsió anterior- i fins al 1,6% per a 2020. Malgrat l’enduriment de les condicions financeres als EUA i la fi del programa d’estímuls monetaris mitjançant la compra d’actius per part del BCE, les principals autoritats monetàries estan assenyalant la necessitat de mantenir certa prudència a mig termini pels majors riscos negatius i l’increment de l’aversió al risc en l’entorn internacional. Aquests riscos estan associats a la incertesa al voltant de l’evolució de determinats factors, com les relacions comercials entre els EUA i la Xina (l’economia de la qual travessa un canvi de model que comporta un creixement més moderat), l’acord sobre el Brexit, la situació pressupostària a Itàlia (país que encara manté en cotes elevades la prima de risc), el menor dinamisme econòmic a França (en part ocasionat per les protestes de les “armilles grogues”) i Alemanya (afectat per la contracció en el sector de l’automòbil i els nous estàndards mediambientals), i la vulnerabilitat d’algunes economies emergents (Turquia, l’Argentina).

En aquest context, cal comentar, un recent informe de l’OCDE en el qual es destaca que l’endeutament de les empreses no financeres ha registrat nivells rècord en un context de política monetària no convencional, arribant als 13.000.000 milions de dòlars a finals de 2018, la qual cosa representa el doble respecte als nivells anteriors a la crisi financera del 2008. Les empreses de les economies avançades mantenen un 79% de la suma total del deute corporatiu mundial. La desacceleració en l’avanç de l’activitat ha arribat també a l’àmbit domèstic. En aquest sentit, s’aprecia una moderació del ritme d’expansió de l’economia espanyola i catalana respecte a 2017, però encara es manté en cotes elevades en comparació amb la mitjana europea. S’espera, doncs, un creixement entorn del 2,0-2,2% per a aquest any, per sota dels registres superiors al 3% de 2017 i 2016, tant a Espanya com a Catalunya. En l’últim trimestre de 2018, els principals motors del creixement de l’activitat econòmica han estat el consum privat i la inversió. La despesa en consum final va accelerar el seu creixement gràcies tant a l’augment del consum de les llars com de la despesa pública, que va augmentar amb més intensitat. Mentrestant, la caiguda de les importacions ha estat superior a la desacceleració de les exportacions.

X
X