Menu

Informe de Conjuntura Econòmica. Juny 2019

La present conjuntura econòmica ve caracteritzada per una moderació del ritme de creixement econòmic mundial, en un context de reducció del comerç global i major incertesa, que afecta especialment al sector exterior i industrial de moltes economies.

Si es compara l’evolució de l’economia catalana amb la d’una altra CA dinàmica, com ho és Madrid, s’observa que aquesta última mostra un creixement potent, especialment a  partir del T42018, on s’amplia la diferència existent amb Catalunya.

És important destacar de l’escenari internacional, la disminució que, des de la segona meitat de 2018, s’està observant en els tipus d’interès a llarg termini, i que s’accentua en les últimes setmanes. L’economia europea ha repuntat en el primer trimestre de l’any, amb un creixement del 0,4% a la zona euro i del 0,5% a la Unió Europea, en tots dos casos dues dècimes més que en el trimestre anterior. Respecte al mateix període de l’any passat, el creixement va ser del 1,2% i 1,5%, respectivament. El canvi de tendència en el ritme d’expansió de l’economia europea obeeix, fonamentalment, al repunt de l’activitat a Alemanya i Itàlia.

El pronòstic de creixement del PIB al 2019 per a la zona euro ha estat rebaixat fins al 1,2% i fins al 1,5% per a 2020.

X
X