Menu

Informe de Conjuntura Econòmica- Juny 2020

Informe de Conjuntura Econòmica

El primer informe de conjuntura de Foment del Treball, relatiu al primer trimestre de l’any 2020, incorpora els primers efectes de les mesures adoptades en tots els continents per contenir la pandèmia de la Covid 19 i considera que la crisi econòmica mundial no té precedents i que només la persistència de mesures excepcionals de caràcter fiscal, monetari i financer ajuden a evitar la contracció encara major de l’economia, agreujada per la por.

En aquest context, es destaquen les mesures extraordinàries adoptades des d’organismes internacionals. El BCE, per exemple, des del mes de març, ha anunciat dues injeccions de liquiditat per valor d’1.350.000 milions d’euros, juntament amb mesures per afavorir el flux de crèdit bancari contingudes tant en l’APP (Asset Pruchase Programme) com en el PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) i el SSM (Single Supervisory Mechanism).

X
X