Menu

Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva- Maig 2019

En el present informe es detalla totes aquelles propostes que en matèria de relacions laborals, formació  i igualtat ha fet arribar Foment a les principals llistes electorals que van concórrer als comicis del 28 d’abril i que ara reitera per al nou Executiu. Les propostes abasten qüestions de contractació, flexibilitat interna, cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, hores extraordinàries, control de l’absentisme laboral, millora del disseny i la gestió de la formació professional i continuada o polítiques d’igualtat entre les que es contempla una nova organització del temps de treball més racional, saludable, igualitària i eficient.

Tanmateix, s’inclou  la resta dels indicadors habituals per a l’anàlisi del mercat de treball i la negociació col·lectiva corresponents al primer trimestre de l’any. Segons l’EPA corresponent al primer trimestre de 2019,la taxa d’atur catalana se situa en un 11,64% i en un 14,74% a Espanya.  Tanmateix, interanualment, l’afiliació ha augmentat un 2,75% a Catalunya (92.327 afiliacions més) i un 2,95% a Espanya (551.901 més). Pel que fa a la contractació aquesta ha augmentat un 4,77% respecte l’any anterior a Catalunya i ha disminuït disminueix un -0,42% al conjunt de l’Estat. Fins al març del 2019  s’han registrat a Catalunya 218 convenis col·lectius (+6,40%) i a nivell estatal 2.292 Convenis (+16,96%), a Catalunya la mitjana de variació interanual salarial pactada ha sigut del 2,08% (+13,92%),  i a Espanya la mitjana de la variació salarial pactada és del 2,20% (+32,68%).Fins al mes de març de 2019, s’han comunicat o resolt 105 expedients de regulació d’ocupació (20,69%) que han afectat a un total de 1.803 treballadors.(22,07%).

A Catalunya s’han produït 108 vagues durant l’any 2018, disminuint el nombre de vagues registrades (3 vagues menys). No obstant, augmenta tant el nombre de jornades perdudes en un 151,90% (110.272 jornades perdudes més) com el nombre de treballadors participants (105,65%, 28.053 treballadors més). L’índex d’incidència passa del 13,40% en 2017 al 22,90% en 2018. Durant els primers 4 mesos de l’any s’han desconvocat 14 vagues al TLC, el que suposa un total de 33.562 hores desconvocades i un valor anual de 535.062,19€.

X
X