Menu

Integració de la perspectiva de gènere en la gestió de la salut laboral

Edita: Foment del Treball

Any 2021

Sumari

Entenem per perspectiva de gènere la “consideració sistemàtica de les diferents situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes, incorporant objectius i actuacions específiques dirigides a eliminar les desigualtats” (Llei 4/2005).

Encara que sembli paradoxal, per fer efectiu el dret a la salut de manera equitativa, la salut de les dones i la salut dels homes no ha de ser tractada de la mateixa manera, sinó que cal tenir en compte dos tipus factors diferencials.

Per aquest motiu, Foment del Treball ha editat una guia amb l’objectiu de facilitar la creació d’espais de treball més igualitaris. Aquesta publicació pretén donar resposta a què suposa integrar la perspectiva de gènere a la gestió de la salut i aportar un enfocament pràctic al coneixement existent sobre la manca d’integració de les necessitats de les dones a la pràctica preventiva, centrant-se en la identificació de necessitats i el disseny d’una estratègia de canvi.

X
X