Menu

Reptes i futur del professional HSE

Edita: Foment del Treball

Any 2021

Sumari

El rol del professional de seguretat i salut s’enfronta a uns reptes que van més enllà del simple compliment legal i de “fer les organitzacions més segures”. La realitat actual és que els professionals de la seguretat i salut tenen una tasca molt més complexa i amb implicacions cada cop més elevades a molts nivells de l’organització.

Per analitzar el present i el futur del professional de la seguretat i salut dins de les organitzacions es va dur a terme una sessió de treball amb responsables de prevenció de grans companyies, en què es va reflexionar sobre el rol del professional de seguretat i salut.

En aquest document es mostren les diferents visions i les conclusions extretes d’aquesta sessió de treball i s’anticipen quines seran les habilitats més demanades per a aquests professionals.

X
X