Menu

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.

Fer compatible la defensa dels principis generals de llibertat de mercat amb el compromís mediambiental és un dels eixos vertebradors de Foment del Treball. En aquest sentit, Foment Empresa Sostenible és un espai de trobada entre les diferents visions empresarials vinculades a la sostenibilitat.

Cicle de Debats Ambientals “Reptes per a la Indústria”

En els darrers tres anys s’han succeït nombroses modificacions parcials i reformes del marc jurídic aplicable a les empreses en matèria de medi ambient.

La majoria d’aquestes reformes tenen el seu origen en disposicions de rang comunitari, que si bé no han incorporat grans novetats conceptuals, han suposat majors nivells d’exigència en aspectes amb incidència directa en l’estructura de costos de les indústries. Fins i tot s’ha afectat a elements estratègics, com per exemple la tecnologia utilitzada per la seva producció.

Aquest cicle de debats té com a objectiu reflexionar de forma monogràfica sobre alguns àmbits específics que es consideren més nous, a més de tenir especial incidència econòmica i/o jurídica a l’empresa, sense perdre la perspectiva pràctica de la gestió empresarial

Actualitat

Activitats

juny, 2024

Últims vídeos

X
X