Menu

Enquesta per identificar les accions i projectes de benestar a la feina

Edita: Foment del Treball

Any 2023

Sumari

Els aspectes relacionats amb l’alimentació, el descans, el sedentarisme tenen un impacte en la salut, en el benestar i en la productivitat dels treballadors, i són diversos els estudis que subratllen aquesta correlació entre la mala salut dels empleats, l’absentisme i la seva baixa productivitat.

L’adopció d’hàbits saludables pot generar una disminució de les malalties i els costos que se’n deriven, amb un increment de la productivitat, així com una població treballadora més sana, més motivada, més integrada i amb un millor clima laboral.

Per identificar les accions, estratègies i projectes que les grans empreses (≥250 treballadors), que tinguin domicili, seu o establiment a Catalunya, estan realitzant per promoure el benestar a la feina es va desenvolupar una enquesta, de 70 preguntes i validada per un grup de 20 experts de diferents entitats públiques.

Aquest document recull els principals resultats de l’enquesta i ens ha permès conèixer i identificar els projectes de promoció de la salut a la feina que s’han dut a terme i duen a terme les empreses catalanes. En total hi han participat 93 empreses, representant un 9% de les empreses de més de 250 treballadors amb seu a Catalunya, sent la meitat de més de 1.000 treballadors, i la majoria de l’activitat econòmica d’altres serveis, indústries manufactureres i activitats sanitàries i serveis socials.

X
X