Coneixement i Formació Professional

Coneixement i Formació Professional

És innegable el paper actiu que les empreses han d’ocupar amb relació a la formació de les persones: la formació afavoreix un augment en la productivitat de l’empresa, repercuteix en els seus nivells de qualitat i adapta els recursos humans a les contínues innovacions tecnològiques. Per tant, la formació redunda d’una manera directa en la competitivitat de les empreses.

Foment del Treball es marca com a gran objectiu promoure un sistema de formació al llarg de la vida de les persones que redundi en la competitivitat de les empreses, definint estratègies en l’àmbit formatiu que millorin i actualitzin les competències professionals de les persones, influint en polítiques públiques estratègiques que tinguin incidència en els aspectes formatius al llarg de la vida, adaptant programes i serveis concrets de diferents àmbits competencials a les necessitats de les empreses.

Darreres anàlisis

Línies d'acció

  • Impuls de l’acreditació de les competències professionals mitjançant l’experiència laboral i/o la formació no formal.
  • Incentiu dels models de formació mixtes. Traslladen part dels processos d’aprenentatge a les empreses, convertint a aquestes en agents determinants del procés d’aprenentatge. Es tracta d’obrir vies de col·laboració entre les empreses i les universitats per una banda, i entre les Empreses i escoles d’altra banda.
  • Promoció de l’orientació professional. És una de les claus per evitar el desencaix entre l’oferta i la demanda de llocs de treball. Per cobrir les ofertes de les empreses cal que les persones siguin orientades d’una manera realista cap al que demana el teixit empresarial i que la decisió d’una professió no sigui exclusivament emocional.
  • Seguiment i participació en el Nou Sistema de Formació Professional. Quin paper han de complir les empreses i els agents socials?
  • Valoració de la posada en marxa i seguiment de la Garantia Juvenil. Una de les línies d’actuació proposades per la Unió Europea per rebaixar l’alta taxa d’atur soferta per joves entre 16 i 25 anys.

Actualidad

Activitats

març, 2020

5març9:15- 13:00Activitat finalitzadaInversió en els Estats Units en els sectors de Biotecnologia i TIC9:15 - 13:00 Foment del TreballCategoria:Internacional

12març19:00- 20:30Activitat finalitzadaActivitat cancel·ladaBiblioteca per al foment del diàleg – Una Catalunya sense fills19:00 - 20:30 Foment del TreballCategoria:Cultura

18març8:45- 11:00No hi ha més places disponiblesESSENTIALS: La teva veu té superpoderes, els utilitzes en les teves presentacions?8:45 - 11:00 Categoria:Forum Recursos Humans

Més activitats

Et pot interessar:

El blog de Foment Formació

Últimes presentacions

El nostre equip

Iris Molina

Directora

Manuel Rosillo

President Comissió Formació

Eva Samaranch

Administrativa

Araceli Calvo

Administrativa

Dolors Oller

Administrativa

X