Infraestructures

Infraestructures

La recuperació econòmica ha de passar també per marcar prioritats i assegurar la dotació d’infraestructures bàsiques (viàries, ambientals, tecnològiques, energètiques, etc.).

En un context de crisi com l’actual, vivim la paradoxa de retallar inversions en infraestructures per part del sector públic i la necessitat d’aquestes per garantir el creixement econòmic a curt i mig termini.

Darreres anàlisis

Línies d'acció

  • Recerca de propostes en els àmbits de la participació publicoprivada com a mecanisme alternatiu a l’absència de finançament públic.

  • Participació i seguiment dels marcs de planificació, amb l’objectiu de garantir una cartera de projectes suficientment madura en termes procedimentals, a fi que, una vegada recuperats els volums d’inversió pública, es converteixin en obres efectives.

  • Influir en la determinació dels mecanismes de periodització de la inversió pública, amb l’objectiu d’assegurar que pivotin prioritàriament sobre criteris de rendibilitat econòmica i social, al mateix temps que es prioritzen aquelles actuacions orientades a resoldre els colls d’ampolla coneguts o que permetin un millor aprofitament de les infraestructures existents.

  • Assegurar un mínim d’activitat per evitar que el pes dels ajustos pressupostaris recaigui excessivament sobre la inversió pública.

Actualitat

Activitats

març, 2018

6març9:15- 11:45Activitat finalitzadaConseqüències econòmiques de les sancions per recàrrec de prestacions per accidents de treball9:15 - 11:45 Foment del TreballCategoria:Prevenció de Riscos Laborals

6març9:30- 15:00Activitat finalitzadaIdentitat Personal i Reputació Professional. Dues realitats sinèrgiques?9:30 - 15:00 Categoria:Dona i Empresa

13març9:30- 15:00Activitat finalitzadaLa Diversitat, Estratègia Clau per al Creixement Personal i Empresarial9:30 - 15:00 Categoria:Dona i Empresa

Més activitats

Et pot interessar:

El GTI-4 (Grup de Treball d’Infraestructures) treballa per suggerir i demanar solucions a la insuficiència d’infraestructures de l’àrea urbana de Barcelona. Aquest grup d’experts, creat l’any 1999, está integrat per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Cercle d’Economia, el RACC i Foment del Treball.

Els accessos al Port de Barcelona o la gestió de l’Aeroport d’El Prat són dos dels punts clau sobre els quals ha girat l’acció del GTI-4 en els darrers anys.

El GTI-4 eleva els seus informes, suggeriments i recomanacions a les administracions i als responsables públics competents.

El nostre equip

Salvador Guillermo

Director

Joaquim Llansó

President Comissió Infraestructures

Maricel Demestres

Administrativa

X