Relacions Laborals

Relacions Laborals

L’atur és un problema de país: planteja un repte extraordinàriament complex per al món econòmic i polític, en general, i els agents socials, en particular.

Des de la perspectiva empresarial, les necessàries reformes orientades a la modernització del mercat laboral han d’aconseguir una ocupació de qualitat. Alhora, calen mecanismes fiscals incentivadors de l’ocupació per a totes les activitats en general i, particularment, per a aquelles empreses que es creen de nou. Especial atenció mereix el treball autònom.

Darreres anàlisis

Línies d'acció

  • Continuar liderant a través del diàleg social el procés de modernització i reforma del mercat de treball, de la negociació col·lectiva i de la Seguretat Social.
  • Donar continuïtat als treballs iniciats amb l’Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014  i desenvolupar les mesures que conté. Específicament, la vinculació entre els salaris i la productivitat, l’absentisme laboral i la flexibilitat de les condicions laborals.
  • Sistematitzar la informació relativa als criteris d’aplicació de les normes laborals derivades de la jurisprudència, tot intentant transmetre els criteris empresarials en el món dels professionals i en els àmbits judicial i acadèmics.
  • Orientació de la negociació col·lectiva per tal d’incorporar mecanismes de flexibilitat en els convenis.
  • Reforçar el model de mediació de conflictes a través del Tribunal Laboral de Catalunya, com a eina de millora de l’eficiència en el procés, que permet, per una banda, evitar la judicialització i, per l’altra, la rebaixa de costos socials i econòmics innecessaris.

Actualitat

Activitats

març, 2017

6març10:45- 13:00No hi ha més places disponiblesFòrum d'Inversió Europea a Uruguai 201710:45 - 13:00 Foment del TreballCategoria:Internacional

10març9:30- 12:30No hi ha més places disponiblesOportunitats de Negoci a Iran després de les sancions9:30 - 12:30 Foment del TreballCategoria:Internacional

15març10:00- 12:00Activitat finalitzadaTaula rodona. Oportunitats de negoci a la Xina. Presentació missió empresarial (10 al 14 juliol)10:00 - 12:00 Foment del TreballCategoria:Internacional

Més activitats

El nostre equip

Javier Ibars

Director

Maria Ángeles Tejada

Presidenta Comissió Relacions Laborals i RRHH

Yésika Aguilar

Tècnica

Mireia Recio

Tècnica

Araceli Calvo

Administrativa

X