Menu

PRESENTACIÓ

El passat juliol els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a un històric acord sobre un fons de recuperació de 750.000 milions d’euros per donar suport als països més afectats per la pandèmia, que inclou fins a 390.000 milions en transferències directes i 360.000 milions en préstecs, així com un pressupost de 1,074 bilions per als pròxims set anys.

Es tracta d’un paquet financer sense precedents, de 1,8 bilions en total, que permetrà a la Comissió Europea emetre deute comú en els mercats amb l’objectiu de finançar el pla de recuperació, utilitzant com a aval el pressupost de la UE.

Espanya podrà rebre fins a 140.000 milions, 69.500 milions en forma de subsidis i la resta en préstecs a retornar.

L’instrument a través del qual es desemborsarà la major part serà el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dotat amb 672.500 milions d’euros. El 70% de les ajudes es comprometrà per als anys 2021-2022.

Els plans nacionals de reformes seran aprovats amb majoria qualificada entre els 27 i els desemborsaments posteriors dependran del compliment d’una sèrie d’objectius preestablerts. La CE avaluarà si s’han complert aquests objectius, encara que excepcionalment un o més Estats membres podran elevar la qüestió a una cimera de líders i paralitzar durant tres mesos el desemborsament de les ajudes si considera que un dels països beneficiats no ha fet les reformes i ajustos promesos.

Tens un projecte que pot optar als fons europeus de recuperació?

DESTAQUEM

Tipus de projecte

El pla de recuperació europeu s’organitza entorn tres grans objectius, cadascun d’ells amb un pressupost específic. Les inversions que aspirin a aconseguir finançament d’aquest instrument hauran de complir un seguit de condicions.

Consulte-les

Canalització dels fons

El Pla “España Puede” presentat pel Govern d’Espanya mobilitzarà en els propers 3 anys prop de 69.500 milions d’euros.

Coneix més

Calendari

Consulta el calendari estimatiu de l’execució del pla de recuperació europeu

Accedeix-hi

Preguntes freqüents

Recopilatori de les preguntes de major interès, així com les seves respostes, de cara a facilitar l’enteniment dels fons europeus.

Veure més

ACTUALITAT

X