Menu

Prevenció de Riscos Laborals

La missió de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional (OPRL) es fonamenta en el suport a la petita i mitjana empresa durant el procés de desenvolupament de l’activitat preventiva, analitzant les necessitats d’organització en aquesta matèria i incorporant-hi mètodes de comunicació i informació que siguin coherents amb les exigències i les característiques d’aquestes. Els eixos centrals de l’actuació de l’OPRL s’articulen en un servei assessorament tècnic a les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals, en l’elaboració d’eines preventives que faciliten la integració preventiva en la gestió de la seguretat i la salut laboral. conjunt d’activitats d’informació que desenvolupen temes d’actualitat i que permeten adquirir nous coneixements per a la millora de la seguretat i salut laboral així com en el foment i incentivació de “bones pràctiques preventives” que serveixin com a exemple motivador per a altres empreses per a la millora de condicions de treball.

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional (OPRL), des de l’any 2001, dirigeix les seves activitats des del convenciment que la seguretat integrada permet a la petita i mitjana empresa assolir quotes de competitivitat i de qualitat al treball

ÚLTIMES PUBLICACIONS

Jornada de PRL. Eina de validació de competències del tècnic de PRL
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Intel·ligència Artifical aplicada a la prevenció de riscos laborals
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Pensament innovador en seguretat. Visita interactiva al catàleg de solucions
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Gestió tècnica de la investigació d’accidents
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Gestió del retorn al treball després d’una incapacitat temporal de llarga durada causada per un trastorn musculoesquelètic
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Ergonomia i psicosociologia amb igualtat de gènere
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Estratègies d’abordatge de la violència ocuapacional
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Preguntes i respostes clau per complir amb la normativa en matèria de pla d’emergència i protecció contra incendis
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Gestió de la PRL en activitats de transport i repartiment a domicili
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Avaluació de riscos laborals associats al teletreball
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Claus per crear un projecte global i deslocalitzat de benestar
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Foment presenta les claus per crear un projecte global i deslocalitzat de benestar en el treball
Destaquem Jornades PRL Premsa Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Preguntes i respostes clau imprescindibles per complir amb la normativa de seguretat i salut laboral
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Seguretat en treballs en altura
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Noves competències per a la gestió del risc psicosocial, del benestar i la salut laboral.
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
La indústria biofarmacèutica innovadora, palanca del benestar econòmic i social
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Risc d’exposició a radiacions ioniztants. El radó en els llocs de treball.
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. L’empresa i el càncer de pròstata
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Viatges d’empresa i mobilitat.
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Reptes i futur del professional de HSE.
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals
Jornada de PRL. Avaluació de riscos psicosocials. Una oportunitat de salut.
Jornades PRL Prevenció de Riscos Laborals

PRINCIPALS EIXOS D’ACTUACIÓ

NEWSLETTER DE PRL

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic per mantenir-te informat de les darreres novetats i actualitat en matèria PRL

SUBSCRIU-TE

PROPERS ESDEVENIMENTS

ÚLTIMS ESDEVENIMENTS REALITZATS

X
X