Menu

Informes

INFORMES DESTACATS

INFORMES DE CONJUNTURA

Informe de Conjuntura. Març 2017
Informe de Conjuntura. Desembre de 2016
Informe de Conjuntura. Setembre de 2016
Informe de Conjuntura. Juny de 2016
Informe de Conjuntura. Març de 2016

ANÀLISI ECONOMIA

INFORMES COMERÇ EXTERIOR

Informe Mensual de Comerç Exterior. Novembre 2017
Informe Mensual de Comerç Exterior. Octubre 2017

DOCUMENTS BREXIT

Retirada del Regne Unit i aspectes lligats als impostos especials en relació amb els moviments de productes en curs en la data de retirada
Retirada del Regne Unit i normativa de la UE en el sector de productes químics en el marc del Reglament REACH
Preguntes i respostes relatives a la retirada del Regne Unit de la Unió Europea en relació amb els productes industrials
BREXIT CHECKLIST FOR TRADERS
Retirada del Regne Unit i el règim de Comerç de Drets d’Emissió de UE (RCDE UE)

INFORME DEL MERCAT LABORAL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

X